Stoletá válka (1)

Doktorka Janina Ramirezová se ohlíží za nejdelším a nejkrvavějším rozvodem v historii lidstva. Vrací se do časů, kdy si malá Anglie troufla vzdorovat supervelmoci, jakou byla Francie. Anglický král Edward III. byl přesvědčený, že má větší nárok na francouzský trůn než jeho bratranec, francouzský panovník Filip VI. Vůbec si nelámal hlavu s tím, že když vznese svůj nárok, poruší všechna pravidla středověku. Když Filip zkonfiskoval anglické državy ve Francii, Edward rozdrtil výkvět francouzského rytířstva v bitvě u Kresčaku. Edwardův syn zvaný Černý princ následně podnikl hrůzné tažení a srazil Francii na kolena. Tak začala stoletá válka. Po Edwardově smrti se štěstí vrátilo na stranu Francie, ale ne nadlouho. Jindřich V. znovu porazil Francouze v bitvě u Azincourtu. Podařilo se mu získat francouzskou korunu. Aby si ji udržel, musel by si podrobit úplně celou Francii. Ale postavil se proti němu nečekaný soupeř: legendární Johanka z Arku.

VB, 2013

Uvidíte v TV

Videoarchiv