Světlo pro Evropu (5)

Sýrie vzdáleně blízká

Uvidíte v TV