Vikingové (3)

Ragnar a skupina jeho bojovníků se vrací z cesty do Anglie, kde se jí podařilo ukořistit cennosti v klášteře mnichů. Polovinu mnichů Vikingové povraždili, zbylé pak odvážejí domů jako otroky. Ragnar se stále více zajímá o nejmladšího z mnichů, Athelstana. Po návratu jsou Ragnarovi bojovníci přivítáni svými blízkými. Ragnara si však k sobě zavolá jeho vládce Jarl, který k výpravě na západ nedal své svolení. Proto veškeré cennosti získané při výpravě zabaví ve svůj prospěch, každému z bojovníků však dovolí si z kořisti odnést jednu věc. Ragnar si k překvapení všech zvolí Athelstana, kterého odvede domů ke své ženě Lagerthě a svým dětem. Ragnar se od Athelstana snaží získat co nejvíc informací o cestách, které podnikl, a naučit se od něj základy angličtiny. Sní totiž o další výpravě do západních zemí a předloží svůj nápad Jarlovi. Ten tentokrát uděluje svůj souhlas, protože mu byl přislíben další přísun kořisti. Na další výpravu se Ragnar rozhodne vzít s sebou i Lagerthu, zatímco o děti a statek se bude starat Athelstan. Po příjezdu do Anglie se Ragnar nejprve pokouší vyjednávat s místními mírumilovně, jeho muži však ztratí trpělivost a vyprovokují konflikt, který skončí krvavou potyčkou.

Hrají:T. Fimmel, C. Standen, K. Winnicková

Irs./Kan., 2013

Uvidíte v TV

Videoarchiv