Náš venkov

Farmář. Dokument (2005). O jednom z posledních Valachů, kteří se věnují tradičnímu pastevectví, chovu dobytka a udržování horských pasek.

Režie:J. Večeřa

2005, skryté titulky

Uvidíte v TV