Třistatřicettři

Fakta a fikce, jak se to „rýmuje“? V uměleckém díle často docela spontánně, zjišťují moderátoři Jan Lukeš a Jan Schmid. A to nejen na příkladu odkazu doyena literatury faktu Miroslava Ivanova, ale třeba i v povídkách malíře a hudebníka Martina Němce či v memoárech výtvarníka Aleše Lamra. Historiografie pracuje s doložitelnými daty a fakty, tam, kde jde ale třeba o postižení osobních psychologických motivací, má nárok i na věrohodné hypotézy. Naopak beletrie tíhne spíše k volné autorské fikcí, bývá však o to přesvědčivější, je-li prosycena i zcela konkrétními detaily. Zdali to tak opravdu je, budou se tentokrát moderátoři literární revue Jan Lukeš a Jan Schmid ptát prozaičky Radky Denemarkové nad jejím románem Hodiny z olova, výtvarníka Aleše Lamra nad vzpomínkami Lov začíná očima a hudebníka Martina Němce nad novou knihou povídek Bod tání. Nejmladší historiografii zastoupí v tomto díle revue Michal Macháček s ceněnou monografií Gustáv Husák, vzpomínkou se moderátoři obrátí k odkazu předního českého autora literatury faktu Miroslava Ivanova.

skryté titulky

Uvidíte v TV