Jezdkyně & kentaur

"Koňák" Bartabas a jeho unikátní Akademie jezdeckého umění. Francouzský dokument Kůň je úžasné zvíře; zaslouží si, aby jezdec respektoval jeho povahu, jeho možnosti. Jízda na koni je školou osobnostního sebeobětování a pokory. Pokud se provádí správně, lidi zušlechťuje. Ústřední postavou dokumentu je Bartabas, vlastním jménem Clément Marty, zakladatel jezdeckého divadla "Zingaro". V roce 2003 Bartabas vytvořil ve Versailles Akademii jezdeckého umění. "Zingaro" nebylo nikdy organizací s pevnou strukturou, naopak Akademie jezdeckého umění nesídlí v kamenném Versailles náhodou; je to symbolika. "Zingaro", to jsou karavany a šapitó, akademie, to je Versailles, prostě kamenné divadlo. Jezdkyně a jezdci, kteří sem přijdou, již prošli vynikající jezdeckou průpravou. Během celého vzdělávacího pobytu na akademii se dál neustále zdokonalují v různých uměleckých disciplínách.

Fr., skryté titulky