Rozmarné jaro: Divoké srdce Afriky

Další příběh obecní pečovatelky Katji. Tentokrát ji přivolá místní lékař, protože maminka malého Garyho Charlize se zhroutila a potřebuje pomoc. Katja se dozví, že Charlize pochází z Jižní Afriky a do Německa přišla za svým mužem Philippem. Pak se jim narodil Gary, ale Charlize byla v Německu nešťastná. Nakonec ji Philipp opustil a právě v den, kdy se Charlize zhroutila, se Philipp znovu ženil. Gary byl sice na svatbě, ale utekl odtud za maminkou. Katja se snaží Chalize pomoct. Ukáže se, že Charlize nechala vydat předběžné opatření o zákazu styku Philippa s Garym. Postupně Katja zjišťuje, že Gary je manipulován proti otci jak matkou, tak pracovnicí sociální péče, která sama procházela ošklivým rozvodem. Charlize se dozvídá, že její otec v Jižní Africe musel do nemocnice a chce se za ním i s Garym vydat. Jenže Gary nesmí opustit Německo, protože ještě neproběhl soud o definitivním svěření do péče. Proto Charlize prosí Katju, zda by se o Garyho na týden nepostarala...

Režie:P. Stauch

Hrají:S. Thomallaová, C. Genzkowová, M. Girnth, N. Kiperová, M. Hohmann, M. Lang

N, 2014