Krajinou domova II

Krajina Čech je krajinou kopců, oddělených údolími. Vybudovali jsme v nich mnoho přehrad. Některé mají značný hospodářský význam, každá ale představuje zároveň velkou ztrátu původní krajiny. Celkem devět přehrad na Vltavě zatopilo prakticky celé její údolí i s proslulými Svatojánskými proudy. Charakter moravské krajiny je jiný. Ale i na jižní Moravě – v úplné rovině – se rozlévají obrovské vodní nádrže. Místo luk, lužních lesů a pastvin se z nich zvedají Hustopečská pahorkatina a Pálava. Potkáme v nich vzácné druhy rostlin, např. koberce kvetoucích kosatců nízkých nebo zvláštní orchidej hnědenec zvrhlý. Jsou domovem i tak vzácným sousedům, jako jsou dudek chocholatý, vlha pestrá, naše největší kobylka – sága či největší evropský pavouk – slíďák tatarský.

Režie:P. Krejčí

ČR, 2017, skryté titulky

Uvidíte v TV