Turecko - brána Orientu (10/13)

ČT 2

Území východní Anatolie bylo odedávna jakýmsi tavícím kadlubem různých kultur. Náhorní planinou duněla kopyta přemnohých nájezdníků. Všichni snili o věčném panování; ale historie, jak známo, si do svých plánů mluvit nenechá. Místa, jimiž kráčela, nás opět překvapí množstvím jejích stop: města, chrámy, pevnosti, paláce a v neposlední řadě nádherné přírodní scenérie. A nejen to. Seznámíme se rovněž s denním životem dnešních lidí, kteří na těchto místech nebo v jejich blízkosti žijí. A bez zajímavosti jistě nebude ani potěšení – byť jen zrakové – z jejich kulinářských specialit...

Režie:K. Karageorgiev

ČR, 2005, skryté titulky

Uvidíte v TV