Vandrovali hudci

Český hudebník, dirigent, sbormistr a hudební skladatel Jaroslav Krček se narodil 22. dubna 1939 ve Čtyřech Dvorech u Českých Budějovic. Hudbě se věnoval od svých 14 let, kdy se naučil hrát na harmoniku, o dva roky později napsal svou první skladbu „Tango pro Věru“. Studoval nejprve Pedagogické oddělení Hudební školy B. Jeremiáše v Českých Budějovicích, v letech 1959–62 absolvoval ještě pražskou konzervatoř, kde byl žákem Miloslava Kabeláče v kompozici a Bohumíra Lišky v dirigování. Šest let byl sbormistrem plzeňského smíšeného sboru Česká píseň, současně byl zaměstnán jako hudební režisér v Československém rozhlasu v Plzni. Spolupracoval s plzeňským folklorním souborem Úsměv. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století působil jako hudební režisér ve vydavatelství Supraphon v Praze. Zde spolupracoval se špičkovými soubory a s dirigenty Václavem Neumannem, Jiřím Bělohlávkem, Milanem Munclingrem aj. S Českou filharmonií a Václavem Smetáčkem natočil Smetanovu Mou vlast, která získala prestižní zahraniční ocenění. V polovině sedmdesátých let minulého století založil Krček soubor Musica Bohemica a s ním velmi rychle dosáhl mimořádných koncertních úspěchů na domácí scéně i v zahraničí. Zájem o folklor jihočeský a západočeský a o anonymní hudební projevy české kultury přerostl ve specializaci na folkloristickou problematiku v nejširších souvislostech: vyhledává nejstarší památky lidové hudby, uvádí je znovu do současného hudebního života a je také autorem překrásných úprav lidových písní a tanců. Jeho adaptace lidových předloh mají zcela osobitý styl a výrazně se odlišují od prostých úprav vysokým stupněm stylizace. Tyto Krčkovy skladby tvoří kompletní koncertní repertoár souboru Musica Bohemica, pro nějž napsal desítky skladeb inspirovaných původním historickým materiálem. Mimo to se ale průběžně věnuje také kompozici v oboru soudobé vážné hudby.

Režie:Z. Flídr

2006, skryté titulky