Zrušíme tělocvik

Dokument (2011). Zmizela se spartakiádami a povinnou vojenskou službou také fyzicky zdatná mládež? Připravil M. Hýža

2011, skryté titulky