Cukrář

Služební cesty mohou přinést mnohá překvapení a není výjimkou, pokud mezi ně patří setkání, jež přeroste v milenecký vztah. Poměr Thomase, cukráře žijícího v Berlíně, a Orena, ženatého muže původem z Izraele, však po několika měsících utne tragická událost. Oren umírá při dopravní nehodě a Thomas nevidí jiné východisko, než vyhledat vdovu, jež teď sama vychovává Orenova syna. Přes počáteční nedůvěru, pramenící z Thomasovy německé národnosti, dává truchlící Anat mlčenlivému mladému muži práci ve své kavárně. Netuší však, že nevyslovený smutek, který je spojuje, se váže k jednomu a tomu samému muži.

Režie:O. R. Graizer

Hrají:T. Kalkhof, S. Adlerová, R. Miller, Z. Strauss, S. Sadeová

N/Izr., 2017