Čmelák

ČT 2

Čmelák je blízký příbuzný včel, vos, sršňů, ale i mravenců – spolu s nimi totiž patří k řádu blanokřídlých. I hnízda čmeláků jsou přísně hierarchizovaným společenstvím, které však prochází každou zimu zánikem a s jejím koncem pak opětovným zvovuzrozením. Mnozí z nás berou tento hmyz za samozřejmou součást našich luk, nicméně i on patří k ohroženým živočichům. Decimující účinek má na jeho populaci především zánik tradiční mozaikovité krajiny, v níž by čmeláci měli dostatečně různorodou skladbu rostlin k opylení a nebyli by například v případě rozsáhlých obilných lánů odkázáni pouze na jediný druh. Jeho sklizní totiž přicházejí ze dne na den o veškerý zdroj potravy a tmeliva, které udržuje pohromadě nejen jejich hnízda, ale i celé společenství.

1996, skryté titulky