Putování za vínem

ČT 2

Dnes je Jihoafrická republika devátým největším producentem vína na světě a ročně produkuje kolem šesti set milionů litrů. Vinařské oblasti se táhnou východo-západním směrem v pruhu 800 km dlouhém, avšak nepříliš širokém. Většina regionů je silně ovlivněna blízkostí studených mas vod Atlantského a Indického oceánu. Víno se však pěstuje i v teplejších a sušších oblastech. Je velmi sladké a silnější než vína evropská, také je pro ně charakteristický vysoký podíl kyselinek. Zdejší vinohradnická historie započala před více než třemi sty lety na úpatí Stolové hory, symbolu Kapského Města, kde Simon van der Stel založil první vinohrady. Nejvýznamnější vinařská oblast v zemi, kterou v tomto díle navštívíme, tak nese jeho jméno – Stellenbosch.

Režie:J. Hykl

2006, skryté titulky

Uvidíte v TV