V pohorách po horách (42)

TV Noe

Poludňový Grúň - Malá Fatra

Uvidíte v TV