Hitlerovy děti

ČT 2

Nová generace, vychovávaná nacisty k ovládnutí světa, se stala jejich obětí. Německý dokumentární cyklus Měli se stát župními hejtmany Los Angeles či Moskvy, veliteli posádek na Uralu, stranickými šéfy v Aténách či Londýně. "Hitlerovy děti" – budoucí elita Třetí říše – b yly vedeny k nenávisti k Židům, utvrzovány ve víře ve svou vyšší rasu a drilovány k poslušnosti až za hrob. Prostřednictvím Hitlerjugend mohl režim zasahovat do života a vývoje chlapců a dívek a ovlivňovat jejich budoucnost. Tomu sloužil i systém státních politických vzdělávacích ústavů a elitních Hitlerových škol.

N, skryté titulky