Pražské povstání v květnu 1945 aneb Mezi Londýnem a Moskvou

ČT 2

Historie přípravy Pražského povstání se datuje od roku 1939. Dokument J. Prokopa líčí jednotlivé dramatické dny, účast Vlasovovy armády na obraně Prahy v květnových dnech a postoj České národní rady. Jak reagovala čs. exilová vláda a jak vlády Anglie a SSSR na Pražské povstání? Mohli Prahu osvobodit Američané? V dokumentu se dozvíme i o osudech účastníků povstání po r. 1948. Autoři využili ve střihovém pořadu dostupných archivních materiálů, dobových dokumentů i výpovědí pamětníků.

Režie:J. Prokop

1995, skryté titulky