Záznam z jednání schůze PS PČR

Záznam jednání z 25. 4. a 26. 4.