Queer: Stockholmské důtky slasti

Cyklus Queer je primárně zaměřen na mapování a diskuzi o queer kultuře. Queer kulturou chápejme svět především sexuálních menšin, svět alternativ ke stereotypnímu, tradičnímu pojetí vztahů mezi lidmi – a nemusí jít přitom pouze o gaye a lesby, ale nejrůznější další minoritní identity (označované slůvky jako transgender, intersexual či asexual), o jejichž existenci má naše středoevropská společnost zatím spíše mlhavé a stále značně zkreslené představy. Svět svazování, bondáže, shibari, dominance i submisivity. O braní a dávání, o hledání svobody, o závislosti a oddanosti. Cesta do nejhlubších míst švédské společnosti, kde překonání strachu dokáže otevřít úplně nové obzory.

Režie:D. Čálek

2017