Příběh Egypta

ČT 2

Starověkou společnost stmelovala víra ve zmrtvýchvstání. Německé dokudrama Odborníci, zabývající se v nedávné době životem nejhorlivějšího egyptského stavitele hrobek Ramesse Velikého, přišli s novým poznatkem: starověcí Egypťané dosáhli rovnováhy mezi světem živých a záhrobím. A právě egyptské oslavování mrtvých mohlo být jednou z příčin dlouhověkosti jejich kultury.

N, skryté titulky