Jáchymovská stigmata

ČT 2

Jáchymov byl při rozdělování sfér vlivu nad poválečnou Evropou strategickým místem, proto si sem Sověti pospíšili. Těžba klíčové uranové rudy díky zdejším bohatým ložiskům totiž brzy představovala až 12 procent celosvětové produkce uranu. Veškerý vytěžený materiál směřoval do SSSR díky denně vypravovaným, plně naplněným vlakům. V dolech pracovalo v otrockých podmínkách na 60 000 veskrze politických vězňů. Jejich osudy v dokumentárním pořadu ožívají ve formě vzájemně se prolínajících vzpomínek a výpovědí zachycených přímo na němě svědčících místech činu. Soudržnost a obětavé kamarádství vězňů, jež přetrvala i po získání svobody, byly účinnou obranou vůči nelidskému okolí. Po desítkách let by byli schopni odpustit, zapomenout nikoliv.

Režie:K. Vlachová

1991, skryté titulky