Zahájení vídeňského týdenního festivalu 2019

ORF2