Tvarovanie

Usmievajúce sa, rozkošné geometrické tvary sa predstavujú prostredníctvom vytvárania najrôznejších obrazcov.