Teraz sa hráme

Hráme sa s nájznámejšími príslušníkmi a objektami v rodine: mama a otec, deti na ihrisku, kreslenie a maľovanie.