Počúvajte toto

Deti popária rôzne zvieratká a hudobné nástroje podľa zvukov, ktoré vydávajú.