Blochovy rozbory (4)

Motoristická témata (20 min)

Uvidíte v TV