Slávici na ulici

Markíza Dajto

Súťaž, v ktorej nejde len o spev, ale aj o odvahu

Uvidíte v TV