Italský večer barokní hudby v paláci Versailles

ARTE

(44 min)