Interhelpo - Historie jedné iluze

Ve 20. letech odjíždí z Československa do sovětské Kyrgyzie tisícovka lidí s vírou, že budují nový, lepší svět. V komuně stráví osm let i malý Alexander Dubček s rodiči. Průmyslové dělnické družstvo Interhelpo buduje v Kyrgyzii socialismus a v zaostalé zemi položí základy průmyslu a moderního zemědělství. Nová sovětská vlast se jim ale vzápětí odvděčí perzekucemi, mnozí členové družstva končí na popravišti a v pracovních táborech.

Režie:J. Marek

2007, skryté titulky