Intenzivní kmenový trénink (5)

Joel Dommett a Nish Kumar vyrážejí navštívit šest komunit s velmi aktivním životním stylem. Joel chce držet s místními obyvateli krok. Nish se hodlá seznámit pouze s jejich kulturou a kuchyní.

VB, 2017

Uvidíte v TV