Québec, trochu jiná Amerika

Osmimilionový Québec tvoří frankofonní enklávu na anglosaském kontinentu. S francouzštinou jako oficiálním jazykem a osobitou kulturou představuje v pravém slova smyslu národ v Kanadě. Kolonii založil po dlouhé a strastiplné cestě na příkaz francouzského krále Jindřicha IV. Samuel de Champlain. Geograf, kartograf, diplomat a cestovatel je dodnes nazýván "Otcem Nové Francie". Tvůrci dokumentu zachycují nejen krásnou krajinu kanadského Québecu, ale snaží se postihnout i výjimečnost tohoto obrovského území.

Fr., skryté titulky