Zpráva o muži, který nechtěl válku

Dokument o arcivévodovi Františku Ferdinandovi d’Este, následníkovi trůnu, který se ho nedočkal, a o jeho rozporuplné osobnosti. V mnohém své současníky i pozdější hodnotitele iritoval, na druhé straně však vzbuzoval i obdiv. Vytvořila se o něm představa (a tento obraz byl záměrně jeho nepřáteli i mnohými historiky dokreslován), že jeho cílem bylo rozpoutání války, zvláště proti Srbsku a Rusku. Opak však je pravdou. Jeho cílem bylo Velké Rakousko, etnicky federalizované pod vládu Habsburské dynastie.

1994, skryté titulky