Hong Kong 2019

Záznam z turnaja v stolnom tenise - semifinále