ME PAV XXXVI. Dobšinský kopec

Majstrovstvá Európy v pretekoch automobilov dovrchu