Etiketa

ČT 1

Zatímco kouření se u nás už i ve společnosti omezuje, s alkoholem je tomu naopak - nabízí se vždy a všude.

Režie:P. Marek

2004

Uvidíte v TV

  • Etiketa

    ČT 1
  • Etiketa

    ČT 1
  • Etiketa

    ČT 1