Divnopis

ČT 2

Šest km jihovýchodně od Dvora Králové se kdysi v nánosech Labe našlo zlato a vypukla zlatá horečka. Po dolech se dodnes zachovaly stopy. S tím souvisí i název obce, který má původ v němčině. Roku 1700 byl poprvé zaznamenán písemně jako Kuckus, což je výraz vzniklý z hornického termínu pro podíl v těžařském podnikání. Jak šlo o zlato, tak bylo vlastnictví takového kukusu – tedy podílu na těžbě (dnes bychom řekli akcie) – doslova zlatým dolem. Možná tam bylo dolů více a jednotlivé štoly byly těmi podíly. Kdo ví. Jisté je ale to, že dnešní klidný Kuks byl kdysi rušným hornickým městem. Jeden z místních obyvatel pan Klepš se tomu všemu upřímně diví a přiznává, že doma nemá ani kuks akcie.

2008, skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Divnopis

    ČT 2
  • Divnopis

    ČT 2
  • Divnopis

    ČT 2