Sopky: Zkáza a vznik (1)

Vulkanické síly sehrály při vzniku Nového Zélandu a Austrálie zásadní roli. Seriál se na tuto roli podrobně zaměří při vývoji a formování současné podoby obou zemí.

VB, 2018

Uvidíte v TV