Fidel (1/2)

Životopisné drama bylo natočené podle knižních předloh „Fidel Castro – partyzánský princ“ od Georgie Anne Geyerové a „Fidel Castro“ od Roberta E. Quirka. Příběh snímku věrně vychází z historického studia kubánských revolučních událostí. První část dvoudílného snímku pojednává o vzestupu a cestě k moci slavného kubánského revolucionáře Fidela Castra (Víctor Huggo Martin). Příběh filmu zachycuje kubánský předrevoluční vývoj v době, kdy kubánskou společnost sužovala celá řada problémů. Vysoká nezaměstnanost, nedostatek lékařů a pitné vody vedly k častým demonstracím proti chudobě. Všechny tyto protesty vedly k represím a častým politickým převratům, které vyvrcholily nastolením diktatury Fulgencia Batisty. Neutěšená společenská situace velmi silně ovlivnila politické názory mladého studenta práv Fidela Castra, který navíc nesouhlasil s vojenskými intervencemi Spojených států do karibských a jihoamerických států. V duchu slavného kubánského bojovníka José Martího vyzýval ke vzájemnému souznění kubánské rodiny a nakonec došel v přesvědčení, že jiným prostředkem k provedení změny je vznik revoluční armády. Pod jeho vedením došlo k neúspěšnému útoku na kasárna Moncada a následnému vzniku kubánské organizace Hnutí 26. července. První část snímku vrcholí ve chvíli, kdy se Castro se svým oddílem vylodí na Kubě. Invazi předcházela důkladná příprava v mexickém exilu, kde se Castro setkal s mladým argentinským lékařem a oddaným marxistou Ernestem Che Guevarou (Gael García Bernal). Ten se stal důležitým vůdcem kubánských guerill a jedním z nejbližších Castrových spolupracovníků, kteří měli velký vliv na další osud kubánské revoluce.

Režie:D. Attwood

Hrají:V. H. Martin, G. G. Bernal, P. C. Velasquezová, C. Suárezová

USA, 2002, skryté titulky

Uvidíte v TV