Příběh kongresové medaile

Vědecká práce je obtížná a většinou špatně honorována – těžko by se obešla bez mecenášů, sponzorů a jiných dobrodinců. Také na rozvoji české vědy se podílela šlechta a díky hraběti Kašparovi ze Šternberka byl již v roce 1837 v Praze pořádán první vědecký kongres, jehož největší "hvězdou" byl Jan Evangelista Purkyně. Po 160 letech se ve stejném městě opět sešli učenci, aby ve stejných universitních prostorách rokovali o podobných tématech v naprosto odlišné rovině poznání, ale u podobně prostřených stolů, se stejným apetitem osvěžovali ducha i tělo. Pravidla tzv. kongresové turistiky totiž jsou od oněch průkopnických dob prakticky neměnná.

Režie:M. Skyba

1997, skryté titulky