Jan Hus

Historický film ČR (1954). 1412 - 1415. Mistr Jan Hus ve svých kázáních v Betlémské kapli pranýřuje zlořád v církevní organizaci. Je postižen papežskou klatbou a vyzván, aby na Kostnickém koncilu obhájil své učení. Krále Zikmunda však nepřesvědčil a 6.7.1415 byl jako kacíř upálen. První část velkoryse pojatého filmového projektu Husitská trilogie režiséra Otakara Vávry - Jan Hus (1954), Jan Žižka (1955) a Proti všem.

Režie:O. Vávra

Hrají:Z. Štěpánek, K. Höger, J. Pivec, V. Matulová, L. Pešek, G. Hilmar, V. Vejražka, V. Voska, E. Kohout, B. Karen, F. Smolík, O. Krejča st., M. Tomášová, E. Cupák, B. Záhorský, R. Hrušínský, R. Deyl st., J. Kemr, R. Lukavský, M. Nedbal, F. le Breux, M. Kopecký

ČR, 1954