Rodina svaté Zdislavy

Dokument (2006). Příběh Olgy Michutové a jejího občanského sdružení „Rodina svaté Zdislavy“ je živým důkazem, že dá-li se dohromady úsilí člověka podporované Boží pomocí, lze uvést do života i zdánlivě nemožný projekt. Žena z valašských kotárů se rozhodla pomoci opuštěným dětem. Sdružení se podařilo postavit čtyři domy, ve kterých dnes bydlí pěstounské rodiny, které přijaly za své opuštěné děti. Jim se snaží předat nejen lásku a rodinnou pohodu, ale i víru v Boha.

2006, skryté titulky