Švejkové nebo Rambové?

Dokument ČR (2008). Armáda České republiky bojuje o nové tradice a o důvěru veřejnosti. Připravili: M. Červenka, K. Keteleš a J. Večeřa

ČR, 2008, skryté titulky