Noc s králem

Historický film USA (2006). Film je dramatizací biblického příběhu Ester, která riskovala svůj život a obrátila se na perského krále se žádostí, aby zachránil židovský lid. Když se mladá židovská dívka jménem Hadassah stala královnou Persie někdy kolem roku 481 před n.l., neměla tušení, že by ji jako královnu Ester použil Bůh, aby zabránila vyhlazení celé její rasy. Je to příběh nalezený ve Starém zákoně, v Knize Ester a je jedním z nejcennějších zdrojů inspirace a útěchy v Bibli. Byla to náhoda, že se Hadassah narodila obdařena nadlidskou krásou, byť byli její rodiče pouhými otroky v nejmocnější říši světa? Byla to náhoda, že se po smrti svých rodičů dostala do výchovy strýce Mordechaje, muže požívajícího úcty, jaká náleží jen královskému písaři? Byla to náhoda, že právě v té době perský král Achašveroš alias Xerxes nechal popravit svoji královnu a brzy se začal cítit osamělý? Byla to náhoda, že právě do jeho harému se nakonec dostala Hadassah, která i přes všechny nemilosrdné palácové intriky králi brzy učarovala natolik, že si ji nakonec vzal za ženu? A byla náhoda, že právě tato dívka se nakonec stala spasitelkou svého národa, a ve své době zachránila židovstvo od pogromů a násilného útlaku? Starozákonní Kniha Ester říká, že ne. (118 min)

Režie:M. O. Sajbel

Hrají:T. Dupont, L. Goss, J. Noble, O. Sharif, J. Rhys-Davies, J. Callis, P. O’Toole, T. ’Tiny’Lister, J. Lotan

USA, 2006