Velká válka

Na území Osmanské říše začalo v roce 1915 masové vyvražďování Arménů. Ruský dokumentární cyklus Válka trvala již půl roku, západní fronta zamrzla a východní se chystala k novým bojům. Na Kavkaze se ruská vojska utkala ve smrtelném zápase se svým dávným nepřítelem – Osmanskou říší. Bitvy začaly rozhodovat automatické zbraně, kulomet Maxim měl kadenci 10 výstřelů za sekundu a dokázal vést mířenou palbu téměř na kilometr daleko. V řadách ruských dobrovolníků se na frontě objevují radikálně smýšlející bývalí studenti, již první rok války se pokoušejí vést propagandu mezi vojáky a namířit jejich zbraně ne proti vnějšímu nepříteli, ale proti vlastní vládě. V ruské armádě se začaly formovat arménské dobrovolnické družiny, které se staly formálním důvodem pro tureckou genocidu Arménů. Počet obětí není dosud znám, turečtí historici hovoří o 200 000 mrtvých, odborníci z jiných zemí uvádějí 1,5 milionu obětí. Velká Británie chtěla Osmanskou říši vyřadit z války obsazením průlivu Bospor a Dardanely, autorem nápadu byl Winston Churchill. O haličskou pevnost Přemyšl byly sváděny těžké boje, 22. března 1915 padla a Rusové zajali 120 000 nepřátelských vojáků.

Rus., skryté titulky

Uvidíte v TV