Divnopis

ČT 2

Znosim je jméno v ženském rodě. Odvozeno je ze staročeského osobního jména, které mělo příponu -im. Podobně jsou vytvořena jména jako třeba Kuřim, Vlašim. Základem je sloveso znositi, které souvisí s dnešním nositi. Je to jméno doložené už koncem 1. poloviny 15. století. Zajímavější je ovšem legenda, podle níž obyvatelé Znosimi nosili přes řeku Blanici, co se dalo a také koho se dalo – návštěvníky kláštera, kanovníky, abatyše, možná i další mnichy bez ohledu na to, jak vysoko nad pás jim voda sahala. Podobné potíže byly s dopravou soli. Nebyl tam právě bezpečný brod. Bylo jistější sůl vyložit, nechat mezky, ať přejedou sami, a pytle se solí přenést na ramenou. Podle toho všeho nošení se prý ves jmenuje Znosim.

2008, skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Divnopis

    ČT 2
  • Divnopis

    ČT 2
  • Divnopis

    ČT 2