Pivní putování (4/12)

ČT 2

Navštívíme pivovary Klášter, Svijany, Malý Rohozec a Podkováň. Z pivovarské technologie prozkoumáme varnu a její čtyři nádoby, které mají tradiční jména odvozená od jejich funkce. Vysvětlíme si, jak vaření piva zvládají malé pivovary, které mívají nádoby jen dvě. Z významných osobností připomeneme Václava Budovce z Budova, pána na Klášteře, a Jáchyma Ondřeje Šlika, pána na Svijanech. Budeme diskutovat o tom, zda jejich časté pobývání v těchto pivovarech mohlo zapříčinit jejich další osud. S Karlem Hynkem Máchou projdeme nejen Český ráj, ale i Kokořínský důl a budeme uvažovat o tom, proč se na svých toulkách opakovaně zastavoval v klášterském pivovaru. Odpověď najdeme v jednom dopisu jeho příteli a spolupoutníkovi Eduardu Hindlovi. S Máchou navštívíme i jeho spolužáka Karla Jaromíra Erbena v Miletíně a připomeneme si, jaký vztah k pivu prozrazují české národní písně a říkadla z Erbenovy sbírky. Z pivovarníků zmíníme s úctou dynastii Kratochvílů ve Svijanech i šlechtice Ungra v Malém Rohozci. S úctou vzpomeneme hostinské ze široké oblasti Podkrkonoší a Českého ráje, kteří se spojili, aby společně čelili útlaku pivovarníků. Pochválíme příznivý vliv malých dávek alkoholu na kardiovaskulární aparát.

Režie:P. Krejčí

ČR, skryté titulky

Uvidíte v TV