Macedonia jazz

ČT 2

Dokumentární film Sergeje Stanojkovského mapuje kulturní prostředí několika etnik, která žijí na území Makedonie. O tomto státu se říká, že je srdcem Balkánu, nachází se v hornaté krajině plné jezer a divoké nedotčené přírody. Na cestě potkáme Makedonce, a to jak ty, kteří se k národnosti Makedonie hlásí, tak i Srby, Albánce, Turky, Bulhary a Romy. Vedle pravoslavných kostelů a klášterů tu najdeme i muslimské djamije s minarety. Projíždíme moderními městy i vesnicemi, ve kterých se zastavil čas. Snímek představuje Makedonii jako zemi mnoha kontrastů, národnostního neklidu, střetu mnoha náboženství a ohromných sociálních rozdílů.

Režie:S. Stanojkovski

2000