Michail Gorbačov

ČT 2

Matka byla Ukrajinka, otec Rus. Od patnácti let jezdil s kombajnem. Když Moskevská státní univerzita umožnila studovat mladým lidem z dělnických a rolnických vrstev, dětem z chudých rodin, byl Michail Gorbačov přijat na právnickou fakultu. Brzy se stal členem komunistické strany a tajemníkem Komsomolu. Do čela sovětských komunistů se postavil v roce 1985, prvním a zároveň posledním sovětským prezidentem byl v letech 1990–1991. Chtěl reformovat socialismus. Nakonec však ztratil kontrolu nad událostmi a ocitl se na okraji politického života. Jeho zásluhy jsou přesto nemalé: perestrojka, glasnosť, parlamentní vláda, ukončení studené války, konec náboženského a politického pronásledování. Většina Rusů mu ovšem stejně nikdy nezapomněla, že připustil rozpad jejich veliké země.

Fr., skryté titulky