Návštěvní den Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna v Semaforu

ČT art

Legendární Návštěvní dny a půvabné povídky, které psal Miloslav Šimek spolu s Jiřím Grossmannem, doslova zlidověly. Jejich vystoupení byla založena především na krátkých scénkách, písničkách, součástí bylo čtení vlastních literárních prací a parodické až dada rozhovory na nejrůznější témata. Některá jejich vystoupení v Semaforu zachytila tehdejší televize. V repríze pořadu z roku 1969 uvidí diváci mezi jinými tehdy ještě málo známou dvojici M. Palečka a M. Janíka (v písničce Hele lidi), N. Urbánkovou (píseň Drahý můj s Grossmannovým textem), E. Olmerovou, M. Voborníkovou, Z. Burianovou, P. Bobka a další. Dvojice Š + G také zazpívala známou písničku, jejímž refrénem je Archimédův zákon, J. Grossmann přečetl povídku Můj první mejdan a M. Šimek zase Výlet s Lomcovákem.

Režie:J. Roháč

1969, skryté titulky