Eurofarm Rabotnik Bitola - Metaloplastika Šabac

Záznam z 2. kola SEHA ligy